Späť na novinky

V EUROVEA CITY VZNIKNE PLNOHODNOTNÝ MESTSKÝ BULVÁR

Bulvar Pribinova zachova pohlad na hrad

Hlavnou tepnou rozvíjajúcej sa mestskej štvrte EUROVEA CITY na nábreží Dunaja bude bulvár Pribinova. Dôležitý priestor pohľadovo smerujúci na Bratislavský hrad vytvorí nástupné plochy do nákupného centra, kancelárskych aj bytových domov.

Koncepcia premeny ulice, ktorú developerská spoločnosť JTRE zrealizuje v úzkej spolupráci s mestom Bratislava v rámci rozšírenia komplexu EUROVEA, podporí všetky druhy pohybu a bude priateľská k chodcom. Až 80 percent automobilovej dopravy sa dostane pod terén, vďaka čomu vytvoríme plnohodnotný bulvár so širokými chodníkmi a bezpečnou segregovanou cyklotrasou. Pred mrakodrapom EUROVEA TOWER vznikne námestie s dvomi fontánami.

Vodné prvky spolu s dostatkom zelene zabezpečia klimatickú pohodu. Aleja stromov poskytne tieň, ktorý zabráni prehrievaniu plôch chodníkov a vytvorí príjemné mestské prostredie pre návštevníkov, pracujúcich aj obyvateľov štvrte. Pohodlný a bezpečný peší pohyb podporí aj organizácia prechodov cez bulvár, ktoré budú rešpektovať hlavné pešie ťahy určené koncepciou hlavného mesta. Nadviažu na už vybudovaný obľúbený koridor pred Tower 115 s veterným paravanom a parkom vo vnútrobloku. Prepoja tak severnú časť moderného centra Bratislavy so zónou EUROVEA CITY a nábrežím Dunaja.

Pri navrhovaní a budovaní bulváru myslíme aj na mestskú hromadnú dopravu. V návrhu počítame s koridorom pre električkovú trať na vetve Košická, ktorá vytvorí chýbajúci električkový okruh. Prispôsobí sa jej aj výškové usporiadanie bulváru umožňujúce prejazd električky pod Mostom Apollo. V budúcnosti pri výstavbe trate už nebude potrebné opäť „rozkopať“ bulvár, postačí pod traťou zrealizovať podložie, osadiť koľaje a trakčné vedenie.

Koncept organizácie bulváru navrhla svetoznáma architektka a urbanistka Beth Galí, ktorá sa preslávila premenou rodnej Barcelony pred Olympijskými hrami v roku 1992 a odvtedy sa stala autorkou niekoľkých ikonických námestí, ulíc, promenád a parkov vo viacerých európskych metropolách. V EUROVEA CITY sa venovala aj dizajnu verejných priestorov, všetkým druhom mobility a stvárneniu zelene.

Rozvoj peších trás, trasa električky, ale aj povrchy chodníkov a ďalších verejných priestorov sme koordinovali v neustálej komunikácii s mestom na základe strategických dokumentov mesta. Organizácia zástavby a regulačné podmienky rozvoja zóny Pribinova boli určené mestom už od začiatku realizácie  prvých objektov (dnešný TOWER 115 a SND) a boli stanovené na základe riešenia zóny kolektívom architektov Bauer, Paňák, Kusý už v roku 1988. Projekty v EUROVEA CITY tento urbanistický systém plne rešpektujú a pretvárajú do podoby skutočnej mestskej štvrte.