Dlhopisy

Eurovea 2 financing, s.r.o. Správa nezávislého audítora

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. – Konečné podmienky ku dňu 17.8.2020

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. – Základný prospekt k dlhopisovému programu

Stiahnuť dokument

Konečné výsledky verejnej ponuky EUROVEA II 2025

Stiahnuť dokument

Oznámenie o zverejnení Polročnej správy

Stiahnuť dokument

Polročná správa 2020 spoločnosti Eurovea 2 financing

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu novej emisie strednodobých dlhopisov

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. – konečné podmienky zo dňa 19.2.2021

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. - Výročná správa 2020

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. - Výročná správa 2020 doplnenie

Stiahnuť dokument

Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu JTREF 4,50

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. - priebežná účtovná závierka k 30.6.2021

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing, s.r.o. udelila J&T BANKE mandát k umiestneniu novej emisie strednodobých dlhopisov

Stiahnuť dokument

Dlhopis EUROVEA IV 2026 – Konečné podmienky

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing –základný prospekt zo dňa 6.9.2021

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing – Priebežná výročná správa 06/2021

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing - Priebežné výkazy k 30.6.2021

Stiahnuť dokument

Oznámenie výsledkov verejnej ponuky EUROVEA IV 2026

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing - Výročná správa za rok 2021

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing - Polročná správa 2022.pdf

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing - Výročná správa za rok 2022

Stiahnuť dokument

Eurovea 2 financing - Výročná správa za rok 2023

Stiahnuť dokument