Späť na novinky

Študenti zo Slovenska a Nemecka sa zoznámili s konštrukciou mrakodrapu

Studenti STU Bratislava a TU Drazdany

Prvý slovenský mrakodrap je v centre záujmu aj našich budúcich kolegov, zatiaľ ešte študentov 1. a 2. ročníka zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Budúcich inžinierov študijného programu Nosné konštrukcie stavieb na stavenisku sprevádzal stavebný technik Jakub Kirka zo spoločnosti STRABAG Pozemné staviteľstvo, s. r. o.

Na bunkovisku im v skratke predstavil všetky stavebné objekty tohto rozsiahleho projektu a ďalej sa zameral na najvyššiu z budov – prvý slovenský mrakodrap. Od betonáže základovej dosky ich previedol celým procesom výstavby. Potom sa študenti presunuli na stavbu, kde videli reálne riešenia a technológie v procese výstavby. Inžinier Kirka odpovedal na množstvo otázok a študenti si, okrem naozaj odborného výkladu v anglickom jazyku, pochvaľovali aj úchvatné výhľady na Bratislavu. „Exkurzia na najvyššiu budovu na Slovensku Eurovea Tower bola zorganizovaná na vysokej odbornej úrovni s kvalitným výkladom zástupcu realizátora nosnej konštrukcie. V rámci výkladu odzneli rôzne zaujímavosti a fakty o objekte a samotnej výstavbe ako aj o výzvach, s ktorými sa musel realizátor pri stavbe vysporiadať. Od zúčastnených študentov bola veľmi pozitívna odozva. Vďaka exkurzii mohli študenti vidieť v praxi to, o čom sa učia v rámci prednášok. Exkurzie ako táto prispievajú k ľahšiemu pochopeniu teoretických poznatkov z prednášok. Fotografie a videá nemôžu vynahradiť osobnú skúsenosť s konštrukciou,“ zhodnotil exkurziu docent Róbert Sonnenschein.

Pätnásťčlennú skupinu doplnili študenti z Technickej univerzity v nemeckých Drážďanoch. Všetci študujú stavebné inžinierstvo v prvom až štvrtom ročníku, pričom sa niektorí už začali špecializovať vo svojom zameraní ako napríklad manažér konštrukcií, inžinier konštrukcií, energetický manažment budov a pod. Ako po návrate do Drážďan napísal jeden z účastníkov, Felix Schwarze:  „Veľmi sme si užili našu návštevu na stavenisku mrakodrapu a boli sme ohromení veľkosťou a riešeniami spojenými s výstavbou budovy.“

„Aj nasledujúci rok sú naplánované exkurzie pre vysokoškolských študentov STU, pretože z vlastnej skúsenosti vieme, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť,“ sľubuje projektový manažér Ľuboš Kaštan.