Späť na novinky

Väčšina podzemných podlaží je hotová, stavba bude rásť do výšky

Stavba rastie každým dňom

Stavebné práce na projekte rozšírenia nákupného centra Eurovea, dvoch administratívnych budov a bytových domov, vrátane prvého slovenského mrakodrapu sa dostali cez „magickú“ hranicu prízemia. Tri podzemné podlažia sú už na väčšine plochy vybudované a jednotlivé časti tak rastú, respektíve budú postupne rásť do výšky.

V súčasnosti je najväčší stavebný progres viditeľný na rozšírení nákupného centra v miestach susediacich s pôvodnou časťou. Práve tu sa už realizuje železobetónový skelet nad úrovňou zeme a táto časť je tak dobre viditeľná aj z Pribinovej ulice, teda z budúceho moderného bulváru.  Po otvorení nákupného centra v roku 2022 nájdu návštevníci v týchto miestach jednu z noviniek v pestrej ponuke obchodov a celkovo aj na Slovensku – módny obchod s oblečením Primark.

Výrazný pokrok nastal aj na stavbe prvého slovenského mrakodrapu – Eurovea Tower. Po prekonaní podzemných podlaží sa pracuje na dôležitej súčasti architektonického konceptu veže, podnože, ktorá je tvorená tzv. neštandardnými podlažiami. Ich hlavným stavebným prvkom sú 15-metrové mohutné stĺpy, ktoré budú tvoriť hlavnú podpernú konštrukciu celej veže, takže sú z betónu vysokej pevnosti a vysoký dôraz sa kladie aj na ich pohľadovú úpravu. Výstavba podnože bude trvať tri až štyri mesiace a po jej dokončení sa pristúpi k betónovaniu štandardných podlaží, teda podlaží, v ktorých sa nachádzajú byty a apartmány.

Napriek viacerým zasneženým a mrazivým dňom prebiehajú stavebné práce na rozsiahlom projekte podľa stanoveného harmonogramu, takže ďalšie napredovanie stavby prinesie už čoskoro viacero zaujímavých noviniek.