Späť na novinky

ROZHOVOR: ÚSPEŠNÉ NÁKUPNÉ CENTRUM? POTREBUJE TÉMU A DOBRÝ DIZAJN

Eurovea

Dobrá lokalita, rôznorodá ponuka značiek a služieb, bezproblémová prevádzka a aktívny marketing – to všetko sú dôležité atribúty nákupných centier. Ale najrýchlejšie sa dá odlíšiť dizajnom, hovorí Jorge Morgadinho, riaditeľ dizajnu a architektúry v spoločnosti Sonae Sierra, ktorá prevádzkuje desiatky nákupných centier po celom svete a pripravuje koncept rozšírenia bratislavskej Eurovey.

Aká je úloha Sonae Sierry na projekte rozšírenia nákupného centra Eurovea?

Naša úloha sa začala určením schémy rozšírenia Eurovey založenej na trhovej štúdii, ktorú vytvorilo naše oddelenie prieskumu trhu. Po potvrdení zo strany klienta sme vytvorili návrh konceptu a schémy interiéru. Exteriér navrhujú miestni architekti GFI, s ktorými máme výbornú spoluprácu. Keďže tvoria aj návrh kancelárií a bývania, je dôležité, aby všetky prvky spojil rovnaký dizajnérsky jazyk.

Podľa odborných štúdií sú požiadavky zákazníkov na nákupné centrá v strednej a východnej Európe značne odlišné od Západu. Cítili ste rozdiely už pri zadaní?

Vlastník Eurovey od začiatku jasne požadoval najlepší produkt pre tunajší trh a žiadal urobiť všetko pre to, aby prilákal ešte viac zákazníkov. V tomto zmysle nie sú výrazné rozdiely medzi Euroveou a západoeurópskymi nákupnými centrami. Eurovea je porovnateľná s rodinne orientovanými nákupnými centrami vo Francúzsku, v Portugalsku alebo Španielsku s výborným food courtom a vonkajšími priestormi. Na rozdiel napríklad od nákupných centier v Nemecku, kde stravovanie nehrá takú dôležitú úlohu. V regióne strednej a východnej Európy sme robili niekoľko projektov v krajinách ako Srbsko, Ukrajina, Chorvátsko a Rumunsko. V dvoch posledne menovaných sme len nedávno postavili a otvorili nákupné centrá, naposledy to bol ParkLake v Bukurešti. Naše oddelenie pre výskum trhu je veľmi aktívne vo všetkých regiónoch a veľmi nám pomáha pri rozhodovaní.

EUROVEA2 má nadviazať na architektúru a koncept prvej fázy. Ako ju hodnotíte?

Projekt je veľmi zaujímavý, má jednoduchý priamočiary formát, ktorý je veľmi kompaktný a intuitívny. Jednoduchosť je kľúčová pre dobrý predaj. Rozšírením Eurovey do druhej fázy pokračujeme v rovnakej ceste využitím pôvodného prirodzeného prúdu s pridaním nových silných charakteristík. Čo sa týka dizajnu, naším hlavným cieľom je maximalizovať súčasný koncept s čo najväčšou pridanou hodnotou. Neobjavujeme znovu koleso, ale sme si istí, že dokážeme zlepšiť výkonnosť prvej fázy aj jej rozšírenia. Veríme, že návštevníci Eurovey to ocenia a zoberú projekt za svoj ihneď, ako ho zažijú. Návštevníkom prinesieme pocit, že je to ich vlastné nákupné a zábavné centrum.

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2017/cislo-10/co-tvori-uspech-nakupneho-centra.html