Späť na novinky

Výstavba rozšírenia EUROVEA je v plnom prúde, betónujeme základy prvého slovenského mrakodrapu

Ďalšie rekordné čísla prvého slovenského mrakodrapu

Rozšírenie obľúbeného komplexu EUROVEA na dunajskom nábreží dosiahlo ďalší míľnik. V piatok 18. septembra začali dodávatelia stavby betónovať základovú dosku pre prvý slovenský mrakodrap EUROVEA TOWER. Betonáž najhrubšej základovej dosky bytového domu, aká bola doteraz na Slovensku vybudovaná, bude trvať nepretržite tri dni a noci. Túto unikátnu akciu mohli priamo na stavbe sledovať aj médiá na pozvanie developera projektu J&T REAL ESTATE (JTRE).

Pred začiatkom betónovania stavbári naviazali oceľovú betonársku výstuž s celkovou hmotnosťou 1 880 ton. Najhrubšie prúty výstuže, s priemerom 4 centimetre a dĺžkou 12 metrov, vážia každý 120 kilogramov. Základová doska bude mať hrúbku tri metre a objem betónu dosiahne 7 050 kubických metrov (m3). Betón vyrábajú tri betonárky, pričom pripravené sú ešte dve záložné a na stavbu ich dovážajú autá s domiešavačmi, ktoré sa za celý čas „otočia“ viac ako 630-krát.

Betón do jamy pumpujú tri aktívne mobilné pumpy, ktoré počas nutných technických prestávok dopĺňa jedna záskoková a pripravená je aj jedna záložná pumpa. Betónovanie základovej dosky mrakodrapu zabezpečuje na jednej smene 40 pracovníkov.

„Pred samotnou realizáciou najhrubšej základovej dosky pod bytovým domom, aká sa kedy na Slovensku vystužovala a betónovala, bolo potrebné vykonať veľa krokov. Okrem toho, že základy prvého slovenského mrakodrapu navrhovali najlepší odborníci na statiku, nezávisle sme preverovali správnosť riešenia druhým statikom, ktorý robil audit návrhu a kontroloval správnosť navrhovaného riešenia. Aby sme overili vlastnosti zemín z geologického prieskumu, urobili sme skúšky pilót, ktoré nám ukázali reálnu nosnosť podložia a tým potvrdili správnosť návrhu. Po mesiaci prác na viazaní výstuže v tejto doske pristupujeme k samotnej betonáži.“

Ľuboš Kaštan, projektový manažér JTRE

Stavba rýchlo napreduje

Prípravné práce na pozemku medzi prvou etapou EUROVEA a Mostom Apollo sa začali v polovici marca 2019. Vznikla stavebná jama s rozmermi 300 x 100 metrov a hĺbkou 14 metrov, s objemom 420-tisíc kubických metrov. Samotná výstavba projektu EUROVEA 2 sa začala ihneď po získaní právoplatného stavebného povolenia v decembri 2019. Spoločnosť BAUER pomocou štyroch vrtných súprav vyvŕtala takmer 1 400 pilót s celkovou dĺžkou bezmála 22 kilometrov, tvoriacich súčasť základov stavby.

V marci 2020 vybral JTRE za zhotoviteľov hrubej stavby – základových dosiek a železobetónových nosných konštrukcií – stavebné spoločnosti VHS-PS, s.r.o. a združenie EUROVEA 2 pozostávajúce z vedúceho člena, spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. a spoločnosti SYTIQ a.s.

V máji na stavenisku vyrástol prvý žeriav, takmer 91 metrov vysoký nosný žeriav pre budovanie nákupného centra. Celkovo bude na projekte pracovať 14 žeriavov, pričom najvyšší, aký bol kedy na Slovensku postavený, bude postupne rásť spolu s mrakodrapom EUROVEA TOWER. V súčasnosti na stavbe pracuje denne priemerne takmer 300 pracovníkov.

O bývanie pri Dunaji je obrovský záujem

Projekt pozostáva zo šiestich stavebných objektov – rozšírenia nákupného centra EUROVEA, prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER s výškou 168 metrov, nábrežných rezidencií EUROVEA RIVERSIDE, administratívnych budov PRIBINOVA X, PRIBINOVA Y a podzemných garáží.

„Naším cieľom je premyslené a komplexné dobudovanie celej zóny Eurovea City. Aby sa obyvatelia, pracujúci aj návštevníci moderného centra Bratislavy cítili príjemne, kladieme veľký dôraz na verejné priestory a klimatickú pohodu vďaka množstvu zelene. Obľúbená dunajská promenáda sa rozšíri o nábrežný park s výmerou 25-tisíc štvorcových metrov a nový aktivity park rozdelený na tri zóny podľa vekových kategórií. Na Pribinovej ulici pribudne alej stromov poskytujúca tieň a pred vstupom do mrakodrapu vznikne nové námestie s vodným prvkom. Dunaj a jeho nábrežie sa vďaka kvalitným priestranstvám stanú ešte atraktívnejšími pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta.“

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Predaj bytov sa začal v lete minulého roka a doteraz sa v EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE predalo už viac ako 70 percent z celkovo 485 rezidencií.

„Na žiadnom projekte sme doteraz nezaznamenali taký obrovský záujem o kúpu bývania ako v prípade EUROVEA TOWER a EUROVEA RIVERSIDE. Od začiatku sa byty predávali rýchlym tempom. Dopyt utíchol jedine tesne po vypuknutí pandémie koronavírusu, ale po krátkom čase sa záujemcovia začali opäť ozývať a podpisovanie nových zmlúv sa rozbehlo ihneď, ako bola opäť možnosť osobne sa stretávať. Predávajú sa rovnako byty všetkých cenových kategórií v mrakodrape aj v nábrežnej časti.“

Ivan Bratko, vedúci predaja rezidenčných projektov JTRE

 

Projekt Eurovea 2

Rozšírenie nákupného centra – 25 000 m2 obchodnej plochy (spolu s existujúcim centrom 85 000 m2)

Eurovea Tower – 45 poschodí, výška 168 metrov, 389 rezidencií

Eurovea Riverside – 7 poschodí, 96 rezidencií

Pribinova X – 18 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Pribinova Y – 22 000 m2 prenajímateľnej kancelárskej plochy

Podzemné garáže – 1 400 stojísk

Predĺženie dunajskej promenády – nábrežný park 25 000 m2 a nový aktivity park, detské ihriská

Mestský bulvár Pribinova – s novým námestím pred Eurovea Tower a novou alejou stromov

Prepojenie promenády s autobusovou zastávkou na Moste Apollo

Dokončenie – 2022-2023

 

Stavba Eurovea 2

Celkový objem podkladového betónu – 3 104 m3

Celkový objem betónu v hrubej stavbe – 146 180 m3

Celková hmotnosť výstuže – 26 869,51 t

Základová doska pre Eurovea Tower:

Objem betónu – 7 050 m3

Hmotnosť betonárskej armatúry (výstuže) – 1880 t

Hrúbka základovej dosky – stredná časť 3 000 mm, obvodová časť 1 350 mm, pri priehlbni (spolu so stenou priehlbne) 5 525 mm