Späť na novinky

MRAKODRAP MUSÍ ODOLAŤ AJ EXTRÉMNEMU POČASIU

Extremne_podmienky_vytvarala_silna_turbina

Prvý mrakodrap na Slovensku Eurovea Tower bude so 45 poschodiami, výškou 168 metrov a zasklenou vonkajšou plochou fasády 29-tisíc štvorcových metrov s vyše štyritisíc oknami rozhodne výnimočnou stavbou. Takáto vysoká stavba si už vyžaduje aj vyššiu odolnosť voči vetru, dažďu a extrémnemu počasiu. Preto venujeme mimoriadnu pozornosť testovaniu odolnosti všetkých exteriérových konštrukcií voči klimatickému zaťaženiu.

Už počas projektovania testovala model mrakodrapu vo veternom tuneli v Londýne renomovaná spoločnosť RWDI špecializovaná na veterné inžinierstvo výškových budov. Namerané hodnoty zaťaženia jednotlivých bodov fasády použili statici vo svojich výpočtoch. Pred samotnou realizáciou fasády a výberom zhotoviteľa si tiež musíme overiť odolnosť exteriérových konštrukcií v reálnych podmienkach a potvrdiť správnosť výberu konceptu fasády. Testovanie fasády pre Eurovea Tower prebieha práve v týchto týždňoch.

Projekt Eurovea 2 je v slovenských pomeroch unikátny a pre nás natoľko významný, že sme sa aj vzhľadom na ďalšie pripravované projekty rozhodli vybudovať vlastné skúšobné zariadenie. Umožňuje nám testovať fasády na úrovni niekoľkých podlaží, rôzne 3D tvary fasád a striech a ďalšie náročné konštrukcie, v ich reálnej podobe.

Keďže testovanie v skúšobnej komore, ktoré pre výplne otvorov predpisuje slovenská legislatíva, limituje veľkosť aj tvar skúšaných konštrukčných prvkov, zvolili sme pri testovaní návrhu fasády pre Eurovea Tower spôsob overovania s využitím dynamickej sily vetra z veterného generátora vo vonkajšom prostredí. Týmto spôsobom dokážu odborníci testovať fasádu ako celok, vrátane zasklenia lodžií, zábradlia, obkladov, tienenia a ďalších konštrukcií. Skúšané konštrukcie sú zaťažované z vonkajšej strany, čím vznikajú prirodzené turbulencie vetra a vetrom hnaného dažďa, čo sa najviac približuje reálnym podmienkam.

Tento spôsob testovania fasády sa používa napríklad v USA, kde majú s výškovými budovami dlhodobé skúsenosti a bežne sa tu vyskytujú extrémne sily vetra. V tamojších podmienkach sa testujú fasády na silu vetra 125 km/h, čo je podľa Beaufortovej stupnice sila orkánu. Nami využívaná turbína dokáže vyvinúť tlak vetra s rýchlosťou až 200 km/h.

Okrem samotných okien a obkladu fasády prechádza testovaním odolnosti a overením funkčnosti pri zaťažení plnou silou vetra s rýchlosťou 200 km/h aj zábradlie a zasklenie lodžií. Napriek tomu, že sa pri dvojnásobnej sile vetra než sa vyskytuje v našich podmienkach, zasklenie rozkmitalo, vydržalo aj takúto obrovskú záťaž.

V štandarde bytov v Eurovea Tower je aj vonkajšie tienenie, preto overujeme aj reálne vlastnosti dostupných produktov na trhu v reálnom rozmere a podmienkach zabudovania, aby sme zodpovedne vybrali najlepší produkt. Vlastnosti roliet deklarované výrobcami sa štandardne testujú v zavretom stave. My skúšame i to, pri akej rýchlosti vetra sa ešte dá roleta stiahnuť alebo vytiahnuť. Všetky exteriérové prvky teda prejdú skúškou odolnosti aj skúškou toho, ako dokážu poslúžiť používateľom v bežnom živote.