Späť na novinky

Čo by bol mrakodrap bez fasády

Norbert Orsag a Marek Rura

Celková vonkajšia plocha fasády prvého slovenského mrakodrapu je 29-tisíc štvorcových metrov a s viac ako štyritisíc oknami je rozhodne výnimočnou stavbou. Takáto vysoká stavba si už vyžaduje aj vyššiu odolnosť voči vetru, dažďu a extrémnemu počasiu, preto naši konštruktéri a dodávatelia už od začiatku venovali mimoriadnu pozornosť vývoju jednotlivých prvkov, ich technickej realizácii aj testovaniu odolnosti všetkých exteriérových konštrukcií voči klimatickému zaťaženiu. Viac sme sa dozvedeli od Ing. Mareka Ruru, profesijného špecialistu na obvodové plášte budov z JTRE a dodávateľov Miroslava Bielaka zo spoločnosti  FENESTRA Sk, spol. s r.o. a Ing. Norberta Orsága zo spoločnosti H&O Construktion s.r.o.

Testovanie v extrémnych podmienkach

Počas projektovania testovala model mrakodrapu vo veternom tuneli v Londýne renomovaná spoločnosť RWDI špecializovaná na veterné inžinierstvo výškových budov. Namerané hodnoty zaťaženia jednotlivých bodov fasády použili statici vo svojich výpočtoch. Pred samotnou realizáciou fasády a výberom zhotoviteľa bolo nevyhnutné overiť odolnosť exteriérových konštrukcií v reálnych podmienkach a potvrdiť správnosť výberu konceptu fasády. Kotvenie pre fasádu je cez prípravu v železobetóne (HVR trubky), takže nie je potrebné dodatočne vŕtať a narúšať betónovú platňu. Testovanie fasády pre Eurovea Tower prebehlo v septembri 2020 na vlastnom skúšobnom zariadení. „To umožňuje testovať fasády nielen na úrovni niekoľkých podlaží, ale aj rôzne 3D tvary fasád a striech a ďalšie náročné konštrukcie, v ich reálnej podobe,“ hovorí Marek Rura a dodáva, že turbína dokáže vyvinúť tlak vetra s rýchlosťou až 200 km/h. Pre porovnanie 125 km/h je podľa Beaufortovej stupnice sila ničivého orkánu, takže budúca konštrukcia fasády odolávala naozaj extrémnym podmienkam. Testom prešlo aj osadenie dlažby na balkónoch, aby ju vietor nepodfúkol a neodniesol. Takéto testovanie sa na Slovensku nerobí.

Testovanie v narocnych podmienkach

Okná s plochou takmer 15 tisíc štvorcových metrov

Systém priebežných pásových okien dodáva mrakodrapu čistotu tvarov a úhľadnosť zo všetkých strán. Keby sme všetky okná mrakodrapu položili na zem, pokryli by dve celé futbalové ihriská. Výrobu a montáž okien, obkladov z alumíniových plechov a podhľadov z Bondu zastrešil dodávateľ FENESTRA Sk. „Z dôvodu vysokých nárokov na statiku, akustiku a vodotesnosť okien pre tento objekt boli v spolupráci s firmou Schüco a Hella navrhnuté a vyvinuté špeciálne objektové profily okien. Súčasťou dodávky okien je aj vonkajšia elektrická roleta, ktorá je integrovaná do statickej komory okien, čím sa vytvoril jedinečný architektonický dizajn,“ vysvetľuje Miroslav Bielak. Vlastnosti roliet deklarované výrobcami sa štandardne testujú v zavretom stave, pre mrakodrap prebehlo aj testovanie, pri akej rýchlosti vetra sa ešte dá roleta stiahnuť alebo vytiahnuť.

Miroslav Bielak

Sklenené povrchy sú ošetrené špeciálnou fóliou, ktorá sa aplikuje striekaním a nielen zabraňuje mechanickému poškodeniu, ale je aj UV stabilná počas 24 mesiacov. „Klient sa tak môže spoľahnúť, že sklo nebude poškriabané či inak znehodnotené počas prebiehajúcich prác,“ hovorí Marek Rúra z JTRE a dodáva, že táto „ochrana“ spôsobuje nepriehľadnosť budovy, plochy sú plné a nereflektujú okolie. Po odstránení fólie bude stavba transparentná, bude pôsobiť ľahšie, vzdušnejšie a bude komunikovať s okolím. Vetranie bytov je zabezpečené cez vetracie mriežky integrované do zasklenia okien, čo je ďalšou zaujímavosťou konštrukcie mrakodrapu.

„Veľkou výzvou je koordinácia návozu všetkých materiálov na poschodie ešte pred samotnou montážou okien. Transport je realizovaný vežovým žeriavom cez vykladaciu plošinu, ktorá má vyloženie až 5 m voči obvodu stavby,“ dodáva Miroslav Bielak. Práce teda neobmedzuje sila vetra a tiež nebolo potrebné stavať lešenie, čím sa ušetrí množstvo času aj financií. Klienti určite ocenia aj bezproblémovú údržbu, všetky sklenené výplne je možné nielen umyť, ale aj servisovať priamo z bytu bez nutnosti platiť špecializované firmy či mechanizmy.

Firma FENESTRA Sk montaz okien

Zábradlie je dôležitý prvok fasády

Zábradlie, ktoré bolo navrhnuté „tón v tóne“ nikdy nezhrdzavie a je vymeniteľné podľa potreby, pretože ho prekrýva pohľadová časť z hliníka. Systém je spriemyselnený tak, že na oceľovú pozinkovanú konštrukciu sa navešiavajú hotové rímsy. Po nich sa potom zasúva konštrukcia na zasklenie. Zábradlie mrakodrapu má plochu 12 tisíc štvorcových metrov, takže zaberá takmer rovnakú plochu ako okná. Šírka balkónov je minimálne 600 mm. Okrem samotných okien a obkladu fasády prechádzalo testovaním odolnosti a overením funkčnosti pri zaťažení plnou silou vetra s rýchlosťou 200 km/h aj zábradlie a zasklenie lodžií. Napriek tomu, že sa pri dvojnásobnej sile vetra než sa vyskytuje v našich podmienkach, zasklenie rozkmitalo, vydržalo aj takúto obrovskú záťaž. „Podhľady na balkónoch sú tvorené z nerezových kotiev, tepelnej izolácie, vodorovnej konštrukcie a kompozitných al. panelov Bond. Ich montáž prebieha z pojazdného lešenia,“ uzatvára Miroslav Bielak.

Ramy pripravene na montaz

Elegantné osvetlenie a korunka

Súčasťou fasády je aj 12 kusov svietiacich rebier kopírujúcich tvar mrakodrapu. Ich funkciou je zvýrazniť štíhlu líniu mrakodrapu cez deň aj v noci prostredníctvom jemného nasvietnia. Za sklom sú integrované LED pásy, ktoré vyvinul tím z JTRE. „Rebrá dodávame na stavbu po jednotlivých poschodiach už pripravené na montáž a následne ich nadpájame na už osadené diely. Takto budeme pokračovať až na najvyššie poschodie,“ hovorí Norbert Orság. Ich zakončením je korunka, ktorú tvorí 12 lúčov umiestnených na vrchole mrakodrapu. Kotvené sú do meter hrubej betónovej platne, ktorá tvorí strop posledného podlažia. Korunka je 17,4 metra vysoká a najťažší diel z korunky váži až 4,7 tony. Nad ním bude už iba technické podlažie a trvalo osadený žeriav so 4,5 metra dlhou lávkou a nosnosťou 500 kg určený na údržbu.

Norbert Orsag zo spolocnosti H&O

 Po dokončení posledného poschodia sa práce presunú na prízemie. Vo vstupnej lobby mrakodrapu sa budú osádzať veľkoformátové presklenia na oceľových konštrukciách a dizajnové dierované hliníkové plechy slúžiace na prekrytie nasávacieho vzduchotechnického kanála. Na vstup do objektu bude slúžiť motorický karusel.

Velkoformatove zasklenie