Späť na novinky

Rozhovor: Unikátne stavebné projekty si pýtajú unikátne riešenia

Stavbyvedúci Ing. Jozef Dzuriak

V magazíne SaB - Stavebníctvo a bývanie, ktorý prináša aktuálne informácie zo sveta architektúry, stavieb a dizajnu okrem iného nájdete aj zaujímavý rozhovor so stavbyvedúcim prvého slovenského mrakodrapu, Ing. Jozefom Dzuriakom zo spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. na tému „Unikátne stavebné projekty si pýtajú unikátne riešenia“.

Využívate vo svojich projektoch betón aj ako vizuálny prvok?

O tom, ako bude betón v konečnom dôsledku vnímaný, rozhoduje už pri projektovaní architekt projektu prípadne klient. My ako realizátor v tomto smere preberieme a prekonzultujeme požiadavky, pripravíme návrh kladacieho plánu debnenia, odkomunikujeme detaily napojení a hrán, mnohokrát pripravíme aj vzorku. Sme hlavne zodpovední za dodržanie kvality žiadanej pohľadovosti, no vrámci našich skúseností sme, samozrejme, schopní poradiť s najvhodnejším riešením. V súčasnosti sa s vyššími požiadavkami na pohľadovosť realizovaných betónov stretávame čoraz častejšie, no je to hlavne pri výnimočnejších projektoch akým je napríklad projekt prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER. Na tomto projekte sme sa museli popasovať s nárokom na vysokú kvalitu pohľadovosti 15 metrov vysokých betónových stĺpov v tvare „V“, ktoré sú na podnoži výškovej budovy. Pri týchto stĺpoch má klient vysoké požiadavky nielen na pohľadovosť, ale aj na kvalitu betónu, pretože tieto stĺpy podopierajú ostatné poschodia.

Betonáž základovej dosky na projekte EUROVEA TOWER patrí svojím rozsahom medzi svetové unikáty. Aké množstvo betónu sa použilo a prečo?

Na výstavbu základovej dosky sa použilo 7 060 m3 betónu. Vzhľadom na trojmetrovú hrúbku základovej dosky nebolo možné dosku pri požiadavke na vodotesnosť  a spôsob vystuženia deliť na menšie celky.  Množstvo, ale aj typ použitého betónu vychádzajú z návrhu statika. Pre komplikovanosť naviazanej výstuže a nadštandardnú výšku si realizácia vyžadovala použitie troch druhov betónových zmesí. V spodnej časti sa zabudovalo približne 1 000 m3 samozhutniteľného betónu, v strednej vrstve bol použitý betón s nízkym nábehom hydratačného tepla v objeme cca. 4 000 m3 a horná vrstva pozostáva z cca. 2 000 m3 betónu vyššej pevnosti.

Čím je špecifická výstavba mrakodrapu od bežných, nižších stavieb?

Z môjho pohľadu je každá stavba špecifická, no stavba mrakodrapu bola zvlášť náročná od samotného začiatku. Keďže sa takáto vysoká stavba realizuje na Slovensku prvýkrát, tak bolo aj našou snahou nič nepodceniť. Už počas príprav projektu bolo pre nás veľkou výhodou, že náš tím má pomerne dosť skúseností z predošlých realizácií výškových projektov ako napr. Klingerka. Oproti iným stavbám, ktoré sme doteraz realizovali, má táto vysoké nároky na samotnú realizáciu. Stavba sa nachádza kúsok od Dunaja, preto mala pomerne náročné založenie. Veľkou výzvou pre nás bola realizácia už spomínanej základovej dosky. Stavba mrakodrapu je určite náročnejšia aj na koordináciu procesov, ľudských a materiálových zdrojov tak, aby všetko fungovalo v správnom čase. Nám sa však podarilo dať dokopy skvelý tím technikov a odborníkov, ktorí majú skúsenosti s veľkými a náročnými stavbami, takže všetko na stavbe funguje v každom smere presne tak, ako má.

Aké výzvy na vás momentálne čakajú pri výstavbe EUROVEA TOWER?

Po základovej doske aktuálne realizujeme asi druhú najväčšiu výzvu, ktorou je betonáž troch 15-metrových stĺpov v tvare „V“, ktoré sú súčasťou hlavnej nosnej konštrukcie celej obytnej veže. Na betonáž týchto stĺpov sme použili na mieru vyrobené debnenie, kde len montáž debnenia na stavbe a viazanie výstuže trvalo celý mesiac. Betonári pracovali priamo v debnení. Celý proces betonáže pri jednom stĺpe následne prebiehal v jednom dni v 3 etapách s približne 1,5 – 2 hodinovými prestávkami medzi jednotlivými etapami. Na betonáž týchto stĺpov sme použili vysokopevnostný betón triedy C60/75. Celý proces výstavby týchto stĺpov nám zaberie približne 1,5 mesiaca, no aktuálne sa dostávame už do poslednej fázy tohto procesu. Na tieto stĺpy v tvare „V“ sa budú až do 43. poschodia napájať železobetónové pohľadové stĺpy kruhového prierezu vystužené tuhou vložkou s vysokopevnostnou oceľou S460. Pri týchto kruhových stĺpoch musíme klásť veľký dôraz na montáž tuhej vložky, kde je možná vertikálna a horizontálna odchýlka uloženia iba 1,5 cm. Na dosiahnutie tohto cieľa musela byť styčná plocha v absolútnej rovine s toleranciou maximálne 0,1 mm.

Stretli ste sa pri výstavbe EUROVEA 2 s komplikáciami?

Určite áno, je to veľká a komplikovaná stavba, takže s komplikáciami sa počíta. Ak nejaké vzniknú, hľadáme riešenia a možnosti ako ich vyriešiť, dôležité je ich neskrývať, ale odkomunikovať.  Veľkú technickú podporu nám počas realizácie poskytujú skúsení statici projektu Ing. Bukov a Ing. Baran.

O ďalších unikátnych stavebných projektoch sa dočítate v magazíne Stavebníctvo a bývanie