Späť na novinky

Výstavba komplexu Eurovea napreduje

Eurovea City

V rámci projektu je realizovaných viacero objektov – rozšírenie nákupného centra, výstavba administratívnych budov Pribinova X a Pribinova Y, bytových domov Eurovea Riverside, prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower a podzemných garáží. Nedeliteľnou súčasťou projektu sú aj verejné priestory – premena Pribinovej ulice na mestský bulvár priateľský k chodcom aj cyklistom a pripravený na umiestnenie električkovej trate, nové námestia a predĺženie nábrežnej promenády o ďalších 25-tisíc štvorcových metrov zahŕňajúce nábrežný park a aktivity park s viacerými ihriskami a športoviskami. Projekt navrhli architekti zo štúdia GFI, autorkou koncepcie verejných priestorov v celej štvrti Eurovea City je barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí.

Čo sa týka výstavby, najväčší progres je viditeľný na rozšírení nákupného centra, ktoré má dokončenú hrubú stavbu, osadené sú všetky eskalátory a začali sa práce na interiéroch. Intenzívne sa pracuje na deliacich sadrokartónových konštrukciách a rozvodoch ústredného kúrenia, chladenia a vzduchotechniky. Osádzajú sa sklenené tabule do oceľovej konštrukcie mohutného svetlíka, charakteristického prvku, ktorého dizajn už návštevníci pôvodného nákupného centra poznajú. Dokončená je aj prvá etapa prepojenia existujúcej a novej časti shoppingu. 

Výstavba oboch rezidenčných budov pokračuje podľa harmonogramu. Nábrežná Eurovea Riverside už má hotovú hrubú stavbu a prebiehajú práce na fasáde. Na blokoch A a B, ktoré sú bližšie k prvej etape Eurovea, sa pracuje v interiéroch na rozvodoch, poteroch, priečkach a omietkach. V blokoch C, D, E sa pracuje na hlavných zvislých rozvodoch technológií. Mrakodrap Eurovea Tower sa vyšplhal na 26. nadzemné podlažie z celkovo 47 (46. NP je najvyššie bytové, 47. je technické podlažie) a je približne v polovici konečnej výšky 168 metrov. Postupne sa zasklievajú nielen fasády, ale aj zábradlia balkónov a začala sa pokládka kamennej dlažby na balkónoch. Hotové sú tiež priečky v bytoch do 13. podlažia. Tempo výstavby hrubej stavby mrakodrapu je v priemere jedno podlažie za 11 dní. Aktuálnu výšku stavby zobrazujeme na digitálnom displeji na šplhacom debnení.

Administratívna budova Pribinova Y, ktorá rastie bližšie k mostu Apollo, má už hotové všetky podzemné aj nadzemné podlažia garáží a aktuálne sa realizujú posledné dve podlažia železobetónového skeletu tejto stavby. V interiéri prebiehajú práce na elektrických rozvodoch, vzduchotechnike a ďalšom technickom vybavení. Administratívna budova Pribinova X, ktorá je bližšie k nákupnému centru, má už hrubú stavbu dokončenú. Rýchlo napredujú fasády, na strechu sa navážajú vzduchotechnické jednotky a vnútri objektu sa začali realizovať hlavné rozvody technológií.

Na Bulvári Pribinova prebiehajú hĺbkové práce na bezkolíznych vjazdoch do podzemných garáží. Vjazd pri SND začali stavbári postupne betónovať a v strednom vjazde sa robí trysková injektáž. Súbežne sa prekladajú jednotlivé prípojky a siete.

Z celkovo piatich stoviek bytov v celom projekte je už predaných takmer 90 percent. V samotnom mrakodrape Eurovea Tower je to už viac ako 90 percent. Čo sa týka kancelárskych priestorov, prebiehajú rokovania s potenciálnymi nájomcami a vzhľadom na atraktívnu polohu s jedinečnou dostupnosťou služieb cítime silný záujem klientov.